forbot

"VEKTOR PROMTEKSTIL", Chastnaya kompaniya

+38 (044) 360-11-37
  • "VEKTOR PROMTEKSTIL", Chastnaya kompaniya
Quầy trưng bày
Trang phục giao tiếp, tiếp khách
Trang phục giao tiếp, tiếp khách
115.00 UAH
Trang phục giao tiếp, tiếp khách
Trang phục giao tiếp, tiếp khách
Đồng phục cho người phục vụ bàn
Đồng phục cho người phục vụ bàn
700.00 UAH
Quần áo chyên dụng cho người bán hàng
Quần áo chyên dụng cho người bán hàng
Trang phục cho lĩnh vực dịch vụ và thương mại
Trang phục cho lĩnh vực dịch vụ và thương mại
Quần áo ngụy trang
Quần áo ngụy trang
Quần áo ngụy trang
Quần áo ngụy trang
250.00 UAH
Mũ cho bác sĩ
Mũ cho bác sĩ
Trang phục từ vải ngụy trang
Trang phục từ vải ngụy trang
700.00 UAH
Đồng phục
Đồng phục
Quần áo đồng phục và chuyên nghiệp
Quần áo đồng phục và chuyên nghiệp
Tạp dề nghệ sĩ trang điểm
Tạp dề nghệ sĩ trang điểm
Trang phục giao tiếp, tiếp khách
Trang phục giao tiếp, tiếp khách
Trang phục giao tiếp, tiếp khách
Trang phục giao tiếp, tiếp khách
Đồng phục cho người phục vụ bàn
Đồng phục cho người phục vụ bàn
Quần áo chyên dụng cho người bán hàng
Quần áo chyên dụng cho người bán hàng
Trang phục cho lĩnh vực dịch vụ và thương mại
Trang phục cho lĩnh vực dịch vụ và thương mại
Quần áo ngụy trang
Quần áo ngụy trang
Quần áo ngụy trang
Quần áo ngụy trang
Mũ cho bác sĩ
Mũ cho bác sĩ
Trang phục từ vải ngụy trang
Trang phục từ vải ngụy trang
Đồng phục
Đồng phục
Quần áo đồng phục và chuyên nghiệp
Quần áo đồng phục và chuyên nghiệp
Tạp dề nghệ sĩ trang điểm
Tạp dề nghệ sĩ trang điểm
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Trang phục giao tiếp, tiếp khách
Custom order | Wholesale and retail 
115 UAH
Wholesale: 4.50 UAH từ 20 c
Nhóm: Trang phục giao tiếp, tiếp khách
Trang phục giao tiếp, tiếp khách
Custom order 
Nhóm: Trang phục giao tiếp, tiếp khách
Đồng phục cho người phục vụ bàn
Custom order, 10 ngày | Wholesale and retail 
700 UAH
Wholesale: 27 UAH từ 10 c
Nhóm: Đồng phục cho người phục vụ bàn
Quần áo chyên dụng cho người bán hàng
Custom order 
Nhóm: Quần áo chyên dụng cho người bán hàng
Trang phục cho lĩnh vực dịch vụ và thương mại
Custom order 
Nhóm: Trang phục cho lĩnh vực dịch vụ và thương mại
Quần áo ngụy trang
Custom order 
Nhóm: Quần áo ngụy trang
Quần áo ngụy trang
Custom order, 5 ngày | Wholesale and retail 
250 UAH
Wholesale: 9 UAH từ 20 c
Nhóm: Quần áo ngụy trang
Mũ cho bác sĩ
Custom order 
Nhóm: Mũ cho bác sĩ
Trang phục từ vải ngụy trang
Custom order | Wholesale and retail 
700 UAH
Wholesale: 26 UAH từ 20 c
Nhóm: Trang phục từ vải ngụy trang
Đồng phục
Custom order 
Nhóm: Đồng phục
Quần áo đồng phục và chuyên nghiệp
Custom order 
Nhóm: Quần áo đồng phục và chuyên nghiệp
Tạp dề nghệ sĩ trang điểm
Custom order 
Nhóm: Tạp dề nghệ sĩ trang điểm
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kiev,  04071,  st. N.Val, 37

Thủ trưởng

Bychihin Viktor Nikolaevich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Cung ứng
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty "VEKTOR PROMTEKSTIL", Chastnaya kompaniya. Tất cả thông tin về "VEKTOR PROMTEKSTIL", Chastnaya kompaniya tại Kiev (Ukraina).